İçeriğe geç

Birlikte uyumanın REM uykusuna faydası

Bu defa geçenlerde denk geldiğim ilginç bir araştırmayı paylaşmak istiyorum sizinle. Araştırma partnerle uyumanın uyku kalitesine etkisi ile ilgili.

Belki de asırlardır , bir çok şiirde, şarkıda , hikayelerde sevgiliden uzak uyumanın zorluğundan ve yarattığı uykusuzluktan bahseder.

Peki gerçekten sevgili ile uyumak bu kadar önemli midir?

Bahsedeceğim araştırma sevgili ile uyumanın REM uykusunu artırdığını gösteriyor ki, REM uykusu duygusal regülasyon ve hafıza açısından kritik bir uyku evresidir.

Uyku araştırmalarına bakarsanız çoğunlukla tek başına ve uyaranlardan izole edilmiş bir ortamda değişik ekipmanlarla yapılmıştır. Fakat bu araştırmalar bir partnerle uyumanın uyku kalitesine etkisini dikkate almamaktadır. Öte yandan bir partnerle birlikte uyumanın uyku kalitesine etkisi konusundaki mevcut araştırma sonuçları da çelişkilidir.

Kiel’de Integratif Psikiyatri merkezinde Dr. Henning Johannes Drews liderliğinde araştırmacılar , uyku laboratuvarında 4 gece , 12 sağlıklı heteroseksüel çifti incelediler. Çiftlerin uyku kalitelerini eş zamanlı olarak hem birlikte uyurken hem de yalnız uyurken polisomnografi denilen bir yöntemle incelemişler.

Kullanılan bu teknoloji, bir uyku sırasında uykunun evreleri beyin dalgaları, kas gerilimi, solunum, hareketleri,, kalp ritmi gibi beyin ve bedende oluşan değişikliklerin kaydedilerek, analiz edildiği bir yöntemdir

Uyku kalitesine ek olarak katılımcılardan, ilişkilerinin karakterini (süresi, tutku dereceleri, ilişki derinlikleri) belirlemek için belirli ölçekler doldurmaları isteniyor.

Çiftlerin birlikte ve yalnız uyurkenki REM uyku evreleri karşılaştırıldığında, çiftler birlikte uyurken REM uykularının arttığını ve ve daha az rahatsızlık duyduklarını gösteriyor.

Bu sonuçlar çok önemli çünkü REM uykusu duygu regülasyonu, bellek düzenlenmesi, sosyal etkileşim, yaratıcı problem çözme gibi önemli becerilerle ilgili.

Araştırma bulguları ayrıca partnerlerin birlikte uyumalarının uyku düzenlerini de senkronize ettiğini gösteriyor. Ancak bu senkronizasyon partnerlerin birbirlerini rahatsız edip etmedikleri ile ilgili değil, ilişkinin derinliği ile ilgili. Yani ilişkileri daha derin ve yakın olan partnerlerin uyku düzenleri de o derece senkronize.

Sonuç olarak birlikte uyumak REM uykusunu geliştiriyor ve stabilize ediyor, REM uykusunun artışı da sosyal etkileşimimizi geliştiriyor ve duygusal stresimizi azaltıyor. Yani şarkıların, edebi eserlerin haklılık payının olduğun söylenebilir. Samimi, sevgi dolu ve mutlu ilişkilerde çiftler uyurken de bireysel sağlıklarına yatırım yapıyorlar.

Özdemir Asaf’ın dediği gibi

Mutlu uyumak lazım azizim.
Madem uyku yarı ölüm halidir
O halde mutlu ölmek lazım
Her gece.

Özdemir Asaf

Mutlu uykular, mutlu ilişkiler.

Drews, H. J., Wallot, S., Brysch, P., Berger-Johannsen, H., Weinhold, S. L., Mitkidis, P., … & Göder, R. (2020). Bed-Sharing in Couples Is Associated With Increased and Stabilized REM Sleep and Sleep-Stage Synchronization. Frontiers in Psychiatry, 11, 583.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir