Uzm. Psk. Salih Deniz

Salih Deniz, 1975 İstanbul doğumludur. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş, yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Sinirbilimler Anabilim Dalında tamamlamıştır.

2000-2010 yıllarında, ağırlıklı olarak çocuk ve ergen sağlığı alanında, özel ve kamu kurumları olmak üzere, çeşitli eğitim kurumları, üniversite ve hastanelerde görevler almış, 2010-2013 yılları arası Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Çocuk ve Ergen Biriminde çeşitli proje ve çalışmalar yürütmüştür. 2014 yılından itibaren Bursa’da, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında klinik çalışmalarını sürdürmektedir.

 

EĞİTİM

 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Sinirbilimler Yüksek Lisans (2005-2008) İZMİR
 • Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü (1996-2000) ANKARA

 

DENEYİM

 • Yüksek İhtisas E. A. H. Dörtçelik Psikiyatri Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği BURSA (2014)
 • Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ruh Sağlığı ve Programları Daire Başkanlığı, Çocuk ve Ergen Birimi, ANKARA (2012-2014)
 • Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Daire Başkanlığı, ANKARA (2011-2012)
 • Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi, RİZE (2009-2011)
 • Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumu, RİZE (2009-2011)
 • Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümü, İZMİR (2007-2008)
 • Özel Mavi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, İZMİR (2003-2008)
 • Can Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, İZMİR (2002-2003)
 • İskenderun Deniz Hastanesi Psikiyatri Kliniği, HATAY (2000-2002)

 

MESLEKİ EĞİTİM

 • Deneyimsel Oyun Terapisi (2018)
 • EMDR Çocuk ve Ergen Uygulayıcı Eğitimi (2017)
 • WISC-4  Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği (2017)
 • EMDR Yetişkin Uygulayıcı Eğitimi (2015)
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası Uygulayıcı Eğitimi, Doç.Dr. Emel Erdoğan Bakar (2013)
 • Raven Progresif Matrisler Testi Uygulayıcı Eğitimi, Prof. Dr. Sirel Karakaş (2014)
 • Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifika Eğitim Programı, Sağlık Bakanlığı (2013)
 • WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi, Klinik Psikoloji Enstitüsü (2013)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Uygulayıcı Eğitimi, Klinik Psikoloji Enstitüsü (2013)
 • Stanford Binet Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi, Klinik Psikoloji Enstitüsü (2013)
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Uygulayıcı Eğitimi, Klinik Psikoloji Enstitüsü (2013)
 • Temel Proje Yönetimi Eğitimi, Sağlık Bakanlığı (2011)
 • Eğitim Becerileri Eğitimi Sertifika Programı, Sağlık Bakanlığı (2010)
 • Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimci Eğitimi Sertifika Programı, Sağlık Bakanlığı (2010)
 • İleri Eğitim Becerileri Eğitimi Sertifika Programı, Sağlık Bakanlığı (2010)
 • Acil Obstetrik Bakım ve Yenidoğan Bakım Destek Personel Eğitimi Sertifika Programı, Sağlık Bakanlığı (2010)
 • Üreme Sağlığına Giriş, Aile Planlaması, Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri, Güvenli Annelik ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Sertifika Programı, Sağlık Bakanlığı (2010)
 • Gençlik Danışmanlık Sağlık Hizmetleri Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitimi, Sağlık Bakanlığı (2010)
 • Transaksiyonel Analiz, Prof. Dr. Füsun Akkoyun (2010)
 • Ergenlerle İletişimde Sinema Filmlerinden Yararlanma, Orta Doğu Teknik Üniversitesi  (2010)
 • Bilişsel – Davranışçı Açıdan Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları, Türk Psikologlar Derneği (2008)
 • T.E.A.C.C.H. (Treatment and Education of Autistic and related Communication-Handicapped Children) Eğitim Programı, Türk Psikologlar Derneği (2008)
 • Kalitatif Araştırma Yöntemleri (2007), Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Davranış Nörolojisinde Kullanılan İleri Yöntemler, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (2006)
 • İşitsel Sözel Öğrenme Testi Eğitimi, Yrd. Doç. Dr. Hatice Kafadar (2006)
 • Wechler Bellek Ölçeği Eğitimi, Yrd. Doç. Dr. Hatice Kafadar (2006)
 • Otizm ve Cinsel Gelişim, ODER – Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği (2006)