Psk. Dnş. Aslı Deniz

asli-denizAile Danışmanı,  Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikolojik Danışmanı

Aslı Deniz, 1984 Samsun doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun’da tamamlamıştır. Ardından 2006 yılında Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olmuştur. 2006-2016 yılları arasında, özel ve devlet okullarında okul  psikolojik danışmanı olarak çalışmıştır. 2004 yılından bu yana farklı sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışmalarının sürdürmekte, özel danışma merkezlerinde psikolojik danışman olarak çalışmakta, aynı zamanda çeşitli ulusal ve uluslararası düzeyde terapi eğitimlerine devam etmektedir.

Şu anda çocuk ve ergenlere yönelik “sınav kaygısı ile baş etme, benlik saygısı, özgüven geliştirmeye yönelik grup çalışmalarının yanı sıra, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel psikolojik danışmanlık” hizmeti vermektedir.Ayrıca halen Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Bugüne aldığı eğitimlerin bir kısmı, “Sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimi, transaksiyonel analiz eğitimi, Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamaları, Pozitif Psikoterapi eğitimi, Çocuk Değerlendirme Testleri eğitimi, Zeka oyunları eğitimci eğitimi, MEB onaylı Aile Danışmanlığı eğitimi, vb).

İletişim:

ÖZGEÇMİŞ

Uyguladığı testler:

Porteus Labirentleri Testi, Catel 2A Zeka testi, Goodenough-Harris Bir Adam Çizme Testi , Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Gessel Gelişim Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Kent E.G.Y., Bender Gestalt, D2 Dikkat Testi.

Verdiği Eğitimler:

Kurumsal Eğitimler:

Liderlik Eğitimi, Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi, Problem Çözme Yöntemleri, Motivasyon, Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili

Ailelere yönelik eğitimler:

Okulum Yeni Yaşamım, Çocukta Kişilik Gelişimi, Okul Çağı Çocuklarında Görülen Davranış Sorunları, Çocukla etkili iletişim ve çatışma çözme yöntemleri, Benim Ergen bir Çocuğum Var, Çocuk ve Ergende Riskli Davranışlar, Sınav Döneminde Anne-Babalık, Çocuk ve Güvenli İnternet Kullanımı.