Psk. Dnş. Aslı Deniz

psikolojik danışman aslı deniz

Uzman Psikolojik Danışman

Ergen, Yetişkin ve Çift Danışmanı / Terapisti

Aslı Deniz, 1984 Samsun doğumludur. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olmuştur. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

2006-2016 yılları arasında, özel ve devlet okullarında okul  psikolojik danışmanı olarak çalışmıştır. Halen çeşitli kuruluşlarda Aile Danışmanlığı ile ilgili ders vermekte ve çeşitli dernek ve kuruluşlarda uzmanlık alanları ile ilgili seminerler vermeye devam etmektedir.

2004 yılından bu yana da farklı sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışmalarının sürdürmekte, özel danışma merkezinde psikoterapist / psikolojik danışman olarak çalışmaktadır, aynı zamanda çeşitli ulusal ve uluslararası düzeyde terapi eğitimlerine devam etmektedir.

2014 yılından bu yana Bursa’da psikolojik danışman olarak ergen, aile, çift ve yetişkinlerle çalışmaya devam etmektedir.

Mesleki Eğitimler

2019        EMDR 1. Düzey eğitim

2019        Gottman Çift Terapisi birinci düzey eğitim

2018        “Şema Terapi”  International Society for Schema Therapy

2013- 2019  “Transaksiyonel Analiz Eğitimi” (101,202,303 eğitimi)  Judy SHAW ,MSC PTSTAİ CTA (P)

2016    “Cinsel Eğitim ve Danışmanlık Çalıştayı”  Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (3gün)

2015     “Certificate of attendance basic course of positive Psychotherapy” World Association of Positive Psychotherapy  “Pozitif Psikoterapi Eğitimi”

2015     “Zeka Oyunları Eğitmenliği Sertifikası” eğitimi , Süleyman Demirel Üniversitesi

2013    “Aile Danışmanı” MEB onaylı (464 saat) Olgu Aile Danışman Merkezi

2013     “Çocuklarla Bilişsel Terapi Uygulamaları” Dr. Nevin ÖZDÖLEK

2012    “Anne Destek Programı Eğitici Eğitimi” Anne Çocuk Eğitim vakfı (AÇEV)

2012    “Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitim Paketi” Uygulayıcı Eğitimi Psikolojik Testler Derneği

2011    “Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi” Yrd.Doç. Dr. Nevin ERACAR (5 yıl)

2010    “Evlilik ve Aile Danışmanlığında Temel Konular” Prof. Dr. Samuel Gladding

2010   “Afetlerde Psikososyal  Destek Eğitimi” Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği

2010    “Adler Yaklaşımına Göre Vaka Kavramsallaştırma: Yaşam Stili Analizi.” Prof. Dr. Paul  Rasmussen

2010   “7-19 Yaş Aile Eğitimi” Uygulayıcı Programı, Milli Eğitim Bakanlığı

2009  “Transaksiyonel Analiz Eğitimi 101”, Prof. Dr. Füsun AKKOYUN

2009  “Adler Yaklaşımına göre Aile Danışmanlığı” Dr. Betty Lou Bettner

2009  “İyilik Hali-Yönlendirilmiş Hayal Tekniği” Prof Dr. Dean OWEN; Prof. Dr. Fidan KORKUT OWEN

2008  “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi” Uzm. Psk. Dan. Filiz ÇETİN.

2008 “Bağlanma ve Bağlanma Temelli Çift-Evlilik ve Aile Danışmanlığı” Dr. Şebnem Soysal, Uzm. Psk. Tarık SOLMUŞ.

2007  “Çağdaş Drama Derneği Drama Liderliği Programı I. Aşama” Çağdaş Drama Derneği

2007   “Drama Liderliği Programı I. Aşama eğitimi” Ömer ADIGÜZEL

2007   “Kayıp ve Yas Psikolojisi” Dr. Sedat IŞIKLI

2007   “Yaratıcı Dramanın Psikolojik Danışma Alanında Kullanılması” Türk PDR Derneği

2006  “Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Eğitimi” Prof. Dr. Uğur ÖNER

2005  “İletişimin Alfabesi: Duygusal Okuryazarlık” Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK

2005 “Stres Yönetimi” Psk. Dan. Dr. Türkan DOĞAN

Uyguladığı Testler

Porteus Labirentleri Testi, Catel 2A Zeka testi, Goodenough-Harris Bir Adam Çizme Testi , Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Gessel Gelişim Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Kent E.G.Y., Bender Gestalt, D2 Dikkat Testi.