Captain Fantastic

Film, kapitalist sistemin tüketim kültürünü reddederek bir ormanda izole şekilde yaşamaya başlamış bir ailenin hayatını